FDK Yönetmeliği:

Amaç   :

FDK aşağıdaki durumlarda Yönetim Kuruluna dernekteki fotoğrafik kaliteyi yükseltmek adına danışmanlık yapar.

1-Üyelik başvurusunda, adayın sunduğu fotoğrafları değerlendirmek,

2-AFSAD’ı temsilen yapılacak sergi ve gösteriler için ön rapor sunmak,

3-AFSAD’da üyelerimizin dışındaki fotoğrafçılar tarafından yapılacak gösteri ve sergi başvurularında fotoğrafik değerlendirme yapmak.

4- Dernek adına gelen sergi davetlerinde (Örneğin TFSF Karma sergi talep ettiğinde) katılımcıların fotoğraflarını değerlendirerek gerekiyorsa seçmelerini yapmak.

Oluşumu:

FDK, fotoğraf tecrübesini baz alarak Yönetim Kurulu’nun çağrısıyla, altı kişiden oluşur. Bu kişilerin üçü Yönetim Kurulu’nun seçtiği isimlerden diğer üç kişi ise kura yöntemi ile üyelerimiz arasından belirlenir. Yönetim Kurulu Başkanı tüm kurullarda olduğu gibi FDK’ nın doğal üyesidir.

Üyelerimiz, kendi fotoğraflarının değerlendirildiği toplantılar dışındaki tüm FDK toplantılarına önceden haber vermek kaydıyla izleyici olarak katılabilirler.

FDK toplantıları, yılda en az dört kez üyelik başvuru fotoğraflarını değerlendirmek için toplanır. FDK ihtiyaç duyulan diğer görevleri için de Yönetim Kurulu’nun çağrısıyla toplanır.


Award winning creative agency

We are building for tomorrow because tomorrow is the future and we want to make a contribution to the wonderful digital age that is awaiting us.

Cart