DANIŞMA KURULU YÖNETMELİĞİ

Amacı:

AFSAD üye veya onursal üyelerinden oluşan, Yönetimin ihtiyaç duyduğu konularda deneyimini paylaşan, danışmanlık yapan, görüş ve öneri bildiren bir kuruldur.

 Görevleri:

* Yönetim Kurulu tarafından yapılması planlanan çalışmalar hakkında görüşlerini paylaşmak  ve bu çalışmalarda Yönetim Kurulu’na talebi halinde yardımcı olmaktır.

* Danışma Kurulu, AFSAD’a ivme kazandıracak, yön verecek görüş ve önerileri sunmak ve kendi içindeki görev dağılımlarında üstlenecekleri sorumluluklarla ilgili bilgileri paylaşmaktır.

Kurulun Oluşumu:

Danışma Kurulu Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve atanır. Kurul AFSAD üye ve onursal üyeleri arasından olmak üzere on (10) kişi ve Yönetim Kurulu Başkanı ile onbir (11) kişiden oluşur. Yönetim Kurulu Başkanı Kurul’un doğal üyesidir.

Kurulun Çalışma Süresi:

Danışma Kurulu’nu Yönetim Kurulu belirler ve görevlendirir. Görevi Yönetim Kurulu’nun görev süresi ile sınırlıdır.

Çalışma Usulü:

Kurul Eylül-Haziran döneminde ayda en az bir kez ve koşullar uygunsa dernekte yüzyüze toplanır. Olağan üstü durumlarda Yönetim Kurulu Başkanının daveti ile de toplanabilir. Danışma Kurulu’nun görüşleri tavsiye niteliği taşır.


Award winning creative agency

We are building for tomorrow because tomorrow is the future and we want to make a contribution to the wonderful digital age that is awaiting us.

Cart