AFSAD Çalışma Grupları

Tanım:

Dernek üyeleri ve atölye veya seminerler sonrası AFSAD çatısı altında birlikte üretimi yeğleyen katılımcılarımızın, AFSAD projelerini gerçekleştirecekleri birlikte üretim işliği.

Amaç:

1-Üyelerimizin ve atölye veya seminerlerimizden geçmiş katılımcılarımızın birikim ve yeteneklerini AFSAD bünyesinde üretime dönüştürmek,
2-Dernek projeleri ile hem AFSAD fotoğrafına hem de ülke fotoğrafına katkıda bulunarak, toplumsal yaşamda AFSAD’ın fotoğrafça duruşunu sağlamak,
3-Çalışma Grupları sayesinde, atölyelerde belli bir alan eğitimi alan arkadaşlarımızın dernekle üretim bağının sağlıklı bir biçimde sürmesi sağlanmış olacaktır.

Çalışma Grupları Nasıl Oluşur:

AFSAD YK  atölye ve seminerlerin devamı niteliğinde ayrı ayrı çalışma grupları oluşturur. Bu grupları  ve bu gruplara katılmak için gerekli bilgileri AFSAD Genel mail ortamında duyurur. Şartları uyanlar o çalışma grubunun ortak Whatsapp yazışma grubuna kabul edilirler.
Yönetimden bir sorumlu adminliğinde, kendi Whatsapp yazışma gruplarında haberleşmelerini sağlayacaklardır.

Çalışma Gruplarına Kimler Katılabilir:

1-Üyelerimiz diledikleri çalışma gruplarına katılabilirler.

2-İlgili alandaki atölye veya seminerleri tamamlamış katılımcılarımız da öncelikle tamamladıkları atölye konusu olan çalışma gruplarına ve koşullar uyuyorsa/takibini yapabileceklerse, birden fazla çalışma grubuna katılabilir.

         Çalışma Grupları Nasıl Çalışacaklar:

1-AFSAD bünyesinde yapılacak bütün projeler yalnızca ilgili Çalışma Grupları içinde hayata geçirilecektir.
2-Projeler YK tarafından, dışardan bir kurum tarafından veya çalışma grubu üyeleri tarafından YK’ya yazılı olarak teklif edilir.  Kabul edilenler YK tarafından ilgili çalışma grubunun Whatsapp yazışma grubu üzerinden duyurulacaktır.

3-Projeler ilgili Çalışma Grubu’nun ortak mail grubunda duyurulduktan sonra, çalışmak isteyenler isteklerini grup içinde beyan edip, kendi aralarında Yürütme Kurulunu oluşturacaklar ve YK ile iletişim halinde olacaklardır. Böylece AFSAD kapsamında yapılacak üretim faaliyetlerinden ilgili herkes haberdar olacak ve demokratik katılımları sağlanmış olacaktır.


Award winning creative agency

We are building for tomorrow because tomorrow is the future and we want to make a contribution to the wonderful digital age that is awaiting us.

Cart