SERTİFİKALARIMIZ

Akreditasyon

Derneğimiz PIC: 909331351 ve OID: E10167829 referans numarası ile Avrupa Gönüllü Hizmeti akreditasyonuna Destekleyen (Gönderen/Koordinatör) olarak akredite edildi. Fotoğraf Alanında Ülkemizden Akredite Olan İlk Fotoğraf Derneği Olma Özelliğini taşımaktadır. Programın değiştirilerek; Avrupa Dayanışma Programı olması sonucunda Derneğimiz yeni belge olan Kalite Sertifikasını da almıştır.  Her iki belgede (Akreditasyon, Kalite Sertifikası) Derneğimiz “destekleyici rol (destekleyen kuruluş)” olarak yer almıştır. Bu alanda tecrübe edindikten sonra alıcı rolü kapsamında “evsahibi rol (evsahibi kuruluş)” olarak kalite belgesi almayı hedeflemekteyiz.

Avrupa Dayanışma Programı (European Solidarity Corps)

Avrupa Dayanışma Programı, gençlerin kişisel, eğitimsel, sosyal, sivil ve mesleki gelişimlerini teşvik ederken, kendi ülkelerinde veya yurtdışında topluma yarar sağlayan projelerde gönüllü olmaları, çalışmaları veya ağ kurma faaliyetlerinde bulunmaları için fırsatlar yaratan, toplumsal ihtiyaçları karşılamayı hedefleyen yeni bir Avrupa Birliği girişimidir. Bu program altında Ülkemizin yararlanabileceği iki program var:

1-Gönüllülük Projeleri (ESC11 Volunteering Projects): 

GönüllülükProjeleri18-30 yaşarası gençlerin ikamet ettiği ülkeden başka bir ülkede gönüllü hizmette bulunmasını mümkün kılan; gençler arasındaki dayanışmayı güçlendiren, aynı zamanda yerel topluma katkı sağlamasına, gönüllünün yeni beceriler elde etmesine, yeni diller öğrenmesine ve diğer kültürleri keşfetmesine imkan sağlayan bir programdır.

18-30 yaş arasındaki gençlere, 2 aydan 12 aya kadar sosyal bir projede gönüllü olma imkânı sağlayan projelerdir. Kurumlar gönüllü göndermek ve gönüllü misafir etmek için başvuruda bulunabilirler. İki şekilde yapılır:

Bireysel gönüllülük (individual volunteering), gençlere kuruluşların günlük işlerinde yardımcı olmalarına imkân veren 2-12 ay süren ve bazı durumlarda 2 hafta ve üzeri sürebilen tam zamanlı ücretsiz etkinliklerdir. Katılımcılar sınır ötesi veya kendi ülkelerinde sosyal dahil etme, çevre, kültür ve diğer konuları içeren projelerde gönüllülük yapabilirler.

Gönüllü Takımları (Volunteering Teams) ise;10-40 kişilik gruplarla en az iki farklı ülkeden gelen gençlerin 2 hafta ile 2 ay arasında birlikte gönüllülük yaptığı projelerdir. (Faaliyet örnekleri; sığınma kamplarında eğitim faaliyetleri, tarihi mirasın restorasyonu, soyu tükenmekte olan canlıların korunması vb.)

2-Dayanışma Projeleri (ESC31 Solidarity Projects):

Ülke içinde, yabancı ortak gerektirmeyen, en az 5 gencin bir araya gelerek, 2-12 ay arasında gerçekleştirdikleri projelerdir. Konusuna göre uzmanlığı olan ‘’Koç/Coach’’ için hibe desteği de verilmektedir. Gençlerin içinde bulundukları toplum için olumlu değişimler oluşturmak için sorumluluk aldıkları faaliyetlerdir.

Bu kapsamda; Bireylerin uzun dönem hareketliliği 2 –12 ay, Bireylerin kısa dönem hareketliliği 14 gün –60gün olarak kabul edilir.

Avrupa Birliği Ülkelerinde bu sisteme kayıtlı olan kuruluşların bilgilerine https://europa.eu/youth/volunteering/organisations_en   adresinden ulaşılabilir. Sayfanın incelenmesinden de görüleceği üzere Derneğimiz;

Ankara, Turkey

 

 

 

PIC: 909331351

OID: E10167829

Bilgisiyle sisteme kayıtlıdır.

Bu sisteme kayıtlı olan kurumlar 3 faaliyet gerçekleştirebilmektedir.

  1. Evsahibi ülke olarak proje başvurusu yaparak başka ülkelerden gelen gençleri konuk edebilmekte.
  2. Gönderen kuruluş olarak, diğer kalite belgesine sahip kuruluşların faaliyetlerine gençleri gönderebilmekte
  3. Evsahibi/Gönderen kuruluş olarak her ikisini de yapabilmektedir.

Derneğimiz ilk aşamada sadece gönderen dernek statüsü almaya tercih ederek başlamak istedi. Bu kapsamda Derneğimiz bu sisteme kayıtlı AB Ülkelerinden kurum/kuruluş/STK tarafından gerçekleştirilecek etkinliklere Ülkemizden 18-30 yaş arası gençlerden katılmak isteyenlere destek verecektir.

Programdan Nasıl Yararlanılabilir ve Nasıl Başvurulur:

Öncelikle Derneğimiz açısından gönderen/destekleyen kuruluş olması nedeniyle, gönüllünün bu sisteme kayıtlı bir AB ülkesindeki kuruluşun faaliyetini bulması ve bu etkinliğe gitme talebiyle Derneğimize başvurması beklenmektedir. Ancak aynı zamanda Derneğimiz tarafından da bulunacak etkinliklerin duyurusu yapılacaktır.

Gönüllü Adayı Genç için; Bir gönüllülük projesinde yer alabilmek için sadece 2 belge gereklidir;

1- Özgeçmiş (CV)

*Europass CV formatında hazırlanmalıdır. (https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae)

2-Motivasyon Mektubu

•Klasik mektup formatında veya kısa film/sunum olarak hazırlanabilir.

Ayrıca Gönüllü Adayı Gencin Başvuru Öncesi Kayıt İşlemi yapılmalıdır; https://europa.eu/youth/solidarity_en

Projeler İçin Ortak Arama ve Gönüllü Adayının ev sahibi/gönderen kuruluş bulması için kullanılan veri tabanı;

Avrupa Gençlik Portalı (Türkçe/İngilize) : https://europa.eu/youth/eu_tr

Kullanılmaktadır.

Avrupa Dayanışma Programı Gönüllülük Projelerinden (European Solidarity Corps) yararlanmak isteyen 18-30 yaş arası gençlerimiz;

www.ua.gov.tr/agh  sayfasından

Derneğimiz Üyeleri;

afsad.yonetim@afsad.org.tr  adresinden

Daha ayrıntılı bilgi alabilirler.


Award winning creative agency

We are building for tomorrow because tomorrow is the future and we want to make a contribution to the wonderful digital age that is awaiting us.

Cart