AFSAD AYIN FOTOĞRAFI DEĞERLENDİRME ETKİNLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Tanım

AFSAD ”Ayın Fotoğrafı Değerlendirme Etkinliği” özü itibariyle bir eğitim ve paylaşım niteliği taşımaktadır. Bu itibarla, AFSAD’da eğitim almış kişilerin ve üyelerin kendi fotoğraflarıyla katılabildiği, seçicinin kendi fotoğraf anlayışıyla başvuran fotoğrafları değerlendirdiği bir etkinliktir.

 Amaç

Fotoğraf üretiminin teşvik edilmesi, katılımcıların üretimleriyle birbirlerini tanıma zemininin oluşturulması, fotoğrafın farklı alanlarında çalışan ve farklı teknikler kullanan seçicilerin yaklaşımlarının AFSAD’la buluşturulmasını sağlamaktır.

 Etkinlik Takvimi

 • Her sene Eylül ayında varsa konuların duyurusu yapılır.
 • Etkinlik her yılın Ekim ayında başlayacak ve Haziran ayında bitecek şekilde toplam 9 ay sürecektir.
 • Ekim ayında başlamak üzere, her ayın 2. Cumartesi günü saat 16.00’da yapılır.

Katılım Koşulları

 1. AFSAD eğitim ve seminerlerine katılmış olanlar, atölye katılımcıları ve dernek üyeleri katılabilir.
 2. Etkinlik, izleyici olarak herkese açıktır.
 3. Her katılımcı en fazla 3 fotoğrafla katılabilir.
 4. Her fotoğraf 300 dpi çözünürlükte uzun kenarı en az 2400 pixel olacak şekilde sayısal ortamda  hazır olmalıdır.
 5. Fotoğraflar AFSAD sekreteryasına iki yolla teslim edilebilir: AFSAD sekreterya’ya bizzat gelerek teslim edebilir veya ayin.fotografi@afsad.org.tr  elektronik posta adresine “AFSAD Ayın Fotoğrafı Etkinliği – … Ayı” konu başlığı ile mail atılabilir.
 6. Fotoğraflar etkinlikten bir gün önce en geç 20:00’a kadar teslim edilmeli veya elektronik posta ile gönderilmelidir. İlan edilmiş olan son teslim süresini geçtikten sonra AFSAD sekreterya’ya USB ile getirilen ve/veya elektronik posta ile gönderilmiş fotoğraflar değerlendirme sürecine dahil edilmeyecektir.
 7. Sekreterya, kendisine bizzat teslim edilen veya elektronik posta ile gönderilen fotoğrafları kodlayarak sunuma hazır hale getirir.
 8. Daha önce ayın fotoğrafı değerlendirme etkinliğine verilen fotoğraflar ve ona yakın çekimler (seçilsin ya da seçilmesin) Ayın Fotoğrafı Etkinliği’ne verilemez. Bu durumun belirlenmesi halinde katılımcının o sezon başka Ayın Fotoğrafı Değerlendirmesi etkinliğine fotoğraf vererek katılması engellenir.

 Fotoğraf Seçicinin Belirlenmesi

 1. Fotoğraf Seçici, Yönetim Kurulu tarafından, fotoğraf birikimi göz önüne alınarak seçilir.
 2. Seçici, dilerse etkinliğin öncesinde veya sonrasında söyleşi veya kendi gösteri-sunumuyla fotoğraf birikimini izleyiciyle paylaşabilir.

 

Değerlendirme ve Puanlama

 1. Değerlendirme en az 5 katılımcı ile yapılır.
 2. Ayın fotoğrafı etkinliğinde fotoğraflarının değerlendirilmesini isteyen her katılımcı, değerlendirme ve sonuçların açıklanması süresince bizzat salonda hazır bulunmalıdır. Salonda hazır bulunmayan katılımcının fotoğrafları değerlendirilmeye alınmayacaktır. Ayrıca, salonda bulunmayan katılımcının fotoğrafının seçildiği tespit edildiği takdirde, fotoğraf etkinlik dışı kalacaktır.
 3. Seçici kendi fotoğraf anlayışı çerçevesinde, etkinliğe katılan her fotoğrafı değerlendirir.
 4. Seçici sergilemeye değer bulduğu fotoğrafları sergilemeye alır. Sergileme sayısında sınır yoktur.
 5. Sergilemeye alınan fotoğraflara 1’er puan verilir.
 6. Dokuz (9) aylık etkinlik sonunda puanlamada ilk üçe giren fotoğrafçılara, izleyen sezon açılışında Başarı Belgesi verilir. Puanlamada eşitlik olması halinde yaşça en genç olan katılımcı başarılı sayılacaktır.
 7. Başarılı bulunarak sergileme için seçilen fotoğraflar, sahipleri tarafından bastırılarak Derneğe teslim edilir. Sergiden sonra sergileme almış fotoğraflar sahiplerine iade edilir. Başarılı bulunan fotoğraflar birlikte sergilenmelerinin ardından sahiplerine iade edilir.

Award winning creative agency

We are building for tomorrow because tomorrow is the future and we want to make a contribution to the wonderful digital age that is awaiting us.

Cart