1977’den Günümüze Fotoğraf SeminerleriSinema Seminerleri Atölye ÇalışmalarıSempozyumlar
Düzenliyoruz

ANKARA FOTOĞRAF SANATÇILARI DERNEĞİ (AFSAD)

AFSAD, fotoğraf sanatının yaygınlaştırılması, fotoğraf sanatçıları arasında dayanışma ve işbirliğinin geliştirilmesi, fotoğrafta; teknolojik gelişmelerin takibi, fotoğrafa etkisi, felsefe, etik, estetik gibi kuramsal tartışmaların yapılacağı bir ortam yaratmak amacıyla 1977 yılında kurulmuş sivil toplum kuruluşudur.1991 yılında ”Kamu Yararına Çalışan Dernek” statüsü kazanan AFSAD, Türkiye’de fotoğraf alanında bu statüye sahip tek fotoğraf derneğidir. Fotoğraf ve sinema sanatına ilgi duyan veya bu alanlarda düşünsel ve eleştirel çalışmalar yapan herkes AFSAD üyesi olabilmektedir. Halen 450 üyesi bulunan AFSAD, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) aktif üyesidir. Derneğin Avrupa Birliği’ne akreditasyon işlemleri ise tamamlanmak üzeredir.

Bir sivil toplum kuruluşu olarak fotoğraf sanatının toplumsal işlevini de yerine getirme ilkesiyle kurumsallaşan AFSAD, günün koşullarına uygun olarak toplumsal konulardan ilham alan belgesel fotoğraf çalışmaları, sanatsal proje ve sosyal etkinlikler yapmaktadır. Fotoğrafın yanı sıra kısa film yapımı da faaliyetleri arasındadır. Amatör ve profesyonel fotoğrafçılara yönelik eğitim programları ile senaryo, kısa film, sanat tarihi, sanat felsefesi gibi konularda seminerler düzenlemektedir.Fotoğrafla birlikte kültürel, sanatsal konularla ilgili araştırma ve yayın faaliyetlerinde de bulunan AFSAD, dönemsel yayınlanan Kontrast isimli bir dergi çıkarmaktadır.

Fotoğrafı aracı ederek farklı kültürlerin buluşturulmasını da hedefleyen AFSAD, amaçları doğrultusunda yurtiçinde ve dışında birçok önemli sergi, fotoğraf gösterisi, söyleşi ve projeye imza atmıştır. Projelerinin çoğunluğunu kendi öz kaynakları ile hayata geçirmekte olup, çeşitli kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşu ile ortak çalışmalar da yapmaktadır.

AFSAD, yukarıdaki amaç ve hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir.

KURULUŞU

AFSAD’ın kuruluşu, 70’li yılların ikinci yarısında gerçekleşir. Şimdilerde Şinasi Sahnesi olarak tiyatro dünyasına hizmet eden bu yer o dönemde Çağdaş Sahne Kültür Merkezi olarak biliniyordu. Merkez’in kültürel etkinliklerinden biri de fotoğraftı. Fotoğraf alanındaki çalışmaların gelişmesi ve bu alana duyulan ilgi 1977 yılında bir fotoğraf derneği kurulması düşüncesine dönüşür ve bu düşünce kısa zamanda hayata geçer.

Sinan Çetin, Merter Oral, Alparslan Aydın, Celal Ertem, Özcan Yurdalan, Ercan Öztürk, Bülent Demirel ve Cüneyt Ayral 15 Nisan 1977’den başlayarak derneğin kurucu üyeleri olarak görev yapar. Beş aylık bir çalışmanın sonunda AFSAD-Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği  3 Eylül 1977’de ilk genel kurulunu yapıp faaliyetlerine resmi bir nitelik kazandırır. Bu genel kurul Sinan Çetin, Kemal Cengizkan, Ercan Öztürk, Özcan Yurdalan, Alparslan Aydın, Bülent Demirel, Sevim İpekçi (Cengizkan), Celal Ertem, Aydın Ener, Cüneyt Ayral’ı ilk Yönetim Kurulu olarak seçer.

İLK YILLAR, İLKLER

AFSAD’ın da kurulduğu o yıllarda Türkiye’de karmaşa düzeni egemen; yaşam koşulları da oldukça zorludur; yine de, AFSAD’ta işler inançla, özveriyle, coşkuyla yürütülür. Dernek çatısı altında fotoğrafa gönül verenler, bir yandan AFSAD’ın toplumsal ve kültürel duruşunu tartışır, öte yandan, derneğin varlığını sürdürmesi için tüm olumsuzluklara rağmen çalışır.

AFSAD için verimli bir yıl olur 1978: AFSAD Fotoğraf Sempozyumları’na öncülük edecek ilk toplantı Türkiye’de Fotoğraf Sanatının İşleviadıyla gerçekleştirilir. Aynı yıl FOTOGRAFdergisini yayımlamaya başlar AFSAD. FOTOGRAF, 1993 yılına dek kesintilerle yayın hayatını sürdürür. Son olarak, ilk fotoğraf sergisi gerçekleştirilir. Selam Yaratana adlı bu gezici çadır sergisi halkın ve sanatseverlerin beğenisine sunulur. Sanatı sergi salonlarından çıkarıp, geniş halk kitlelerine ulaştırmak gibi farklı bir anlayışı daha 1978’de ilke edinen AFSAD, sokak sergilerini zaman zaman yeniden düzenlemeyi hala sürdürüyor.

İlk yıllarda, fotoğraf seminerlerine katılanlara, teksir makinesiyle çoğaltılarak dağıtılan ders notları, FOTOGRAF adlı bir kitap halinde AFSAD tarafından 1988 yılında yayımlanır. Üyemiz Tanju Akdeniz’in imzasını taşıyan bu ilk Türkçe kaynak sayısal teknolojinin yaygınlaşmasına kadar ülkemizdeki tüm derneklerin temel eğitim kaynağı olarak kullanılır. Fotoğraf eğitimi söz konusu olduğunda AFSAD ülkemizdeki önemli öncülerden biridir.

Kuruluşundan bu yana fotoğrafın yaygınlaşması, fotoğrafçıların dayanışma ve işbirliğinin sağlanması, kuramsal ve teknik gelişmelerin izlenebileceği platformların oluşturulması amacıyla etkinliklerini sürdüren AFSAD, 1991 yılında kamu yararına çalışan kurumlar arasına kabul edilir; Türkiye’nin kamu yararına çalışan dernek statüsüne sahip ilk ve tek fotoğraf derneğidir.

BAŞKANLAR

Sinan Çetin (1977–1977)
Fikret Otyam (1977–1979)
Kemal Cengizkan (1979–1981)
Ali Rıza Akalın (1981–1982)
Kemal Cengizkan (1982–1985)
Ahmet Tolungüç (1985–1986)
Rıza Arat (1986–1988)
Alparslan Aydın (1988–1989)
Melih Vurkır (1989–1990)
Dursunali Sarıkoç (1990–1992)

İsa Özdemir (1992–1994)
İbrahim Göğer (1994–1995)
Mehtap Yıldız (1995–1997)
Ali Rıza Akalın (1997–1998)
Cengiz Oğuz Gümrükçü (1998–1999)
Feridun Meriç (1999–1999)
Cengiz Engin (1999–1999)
Serpil Yıldız (1999–2000)
Alparslan Aydın (2000–2001)
Serpil Yıldız (2001–2002)

Gülser Günaydın (2002–2006)
Ahmet Gökhan Demirer (2006–2008)
Gökhan Bulut (2009–2011)
Ali Rıza Akalın (2011–2011)
Mustafa  Ertekin (2011–2015)
Eda Çalışkan Arısoy (2015–2017)
Koray Olşen (2017-2021)
Salih Fehmi Katırcıoğlu (2021- 2022)
Cengiz Oğuz Gümrükçü ( 2022- 2023)

Erkan Karadağ ( 2023-….)

Yönetim Kurulu

Erkan Karadağ
Yönetim Kurulu Başkanı
Burcu Vardar
Başkan Yardımcısı
Ahmet Rasim Kalaycı
Yazman
Volkan Akkoyunlu
AB ve Projeler Sorumlusu
Gizem Erkan
Eğitim Birimi Sorumlusu
Gürel Kutlular
Sayman - Sinema Birimi Sorumlusu
Aytül Keskin
AB ve Projeler Sorumlu Yardımcısı
Volkan Sedef
Gezi ve Organizasyon Birimi Sorumlusu
M. Zeki Aydın
Kütüphane Sorumlusu
Mustafa Onur
Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu
Gülhan Yıldız
Sergi ve Gösteri Birimi Sorumlusu
Damla Yedisan
Sosyal Medya Sorumlusu
Aydın Kaynarca
Dernek Etkinlikleri Sorumlusu

Bize Ulaşın

Her türlü soru görüş ve önerileriniz için bize ulaşın.

Mesaj Gönder

  • 7 + 18 =

Award winning creative agency

We are building for tomorrow because tomorrow is the future and we want to make a contribution to the wonderful digital age that is awaiting us.

Cart