Atölyeler Yönetmeliği:

Tanım:

Atölye; Fotoğrafın/sinemanın herhangi bir disiplininde veya tarzında uzmanlaşmış eğitmenin, bu birikimini bir sezon boyunca katılımcılara aktardığı işlik olarak adlandırılmaktadır.

Amaç:

Fotoğraf/sinema altyapısı oluşmuş katılımcıların, fotoğrafın farklı alan veya tarzlarında uzmanlaşmalarına zemin hazırlamak ve böylece dernek fotoğraf/sinema projelerinin gerçekleştirileceği atölye sonrası çalışma gruplarına donanımlı kadro yetiştirmektir.

Oluşumu:

Yönetim Kurulu, fotoğrafın/sinemanın her alanının ve farklı teknik veya tarzların dernekte karşılık bulabilmesi için uygun zemin hazırlar. Atölye eğitmeni  ilgili alanda, teknik veya tarzında uzmanlaşmış kişiler arasından Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Atölye eğitmenleri (öncelikle) dernekte eğitim vermiş kadrolar arasından belirlenir. Dernek dışından da alanının uzmanı kişiler YK tarafından atölye eğitmenliği için davet edilebilir.

Atölye programları tercihen Eylül ve Ocak aylarında ilan edilir. İlan; süre, yöntem, katılımcı sayısı ve hedefleri kapsar. Atölyeye katılım için AFSAD İleri fotoğraf/sinema eğitimi veya eşdeğer programları bitirmiş olmak gereklidir.  Bir kişi aynı atölyeye iki kez katılamaz, bunun yerine devamındaki Fotoğraf/Sinema Çalışma Grubuna katılır.

Çalışmalar başlamadan önce Atölye eğitmeni çalışma yapacağı konuyla ilgili olarak bir tanıtım toplantısı düzenler. Bu toplantıda eğitmen yukarıda belirtilen süre, yöntem ve içerikle ilgili bilgileri katılımcı adayları ile paylaşır.

Atölye çalışmaları en az 5 katılımcı ile başlar. Atölye eğitmeni en çok üç asistanla çalışır. Atölye asistanları dernek üyeleri arasından ve eğitmen tarafından seçilir.

Atölye Adı: Atölye, alanı veya tarzını içeren bir adla anılır.

Ör. AFSAD Belgesel Fotoğraf ve Foto Röportaj Atölyesi, Eğitmen: ……… ………


Award winning creative agency

We are building for tomorrow because tomorrow is the future and we want to make a contribution to the wonderful digital age that is awaiting us.

Cart