AFSAD Üyelik Başvuru Yönetmeliği

Dernek üyeliğine başvuru şekli Dernek Tüzüğü’nün 4. maddesinde aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

Üyelik için Aranan Şartlar :

18 yaşını doldurmuş, medeni haklardan yararlanma hakkına sahip ve tüzük hükümlerini kabul eden kişiler, aşağıdaki koşullardan en az birini  taşıması halinde, üye başvuru belgesini doldurarak dernek üyesi olmak için başvurabilir.

  1. Fotoğraf ile üye olmak için; üye olmak isteyen kişiler bir konu bütünlüğü taşımak kaydıyla 10 (on ) adet en az 20×30 cm ebadında fotoğraf ile üyelik için başvuruda bulunabilirler.
  2. Kısa film ile üye olmak için 2 (iki) adet film ile başvuruda bulunabilirler. Başvurularda filmlerden en az bir tanesinde yönetmen diğerinde görüntü yönetmeni, kameraman veya kurgucu olarak görev almış olması şarttır. Aynı filmle en fazla 2 (iki) kişi üyelik başvurusu yapabilir.
  3. Bilim, sanat, kültür yaşamına fotoğraf ve sinema alanındaki eserleriyle, yayınlarıyla ve çalışmalarıyla katkıda bulunmuş kişiler.

AFSAD’a üye olmak isteyen kişiler, öncelikle dernek sekreteryasından alacakları Üye Kayıt Formunu doldurup, fotoğraf ve/veya sinema çalışmalarını anlattıkları özgeçmişlerini kapsayan bir dilekçe ile dernek sekreteryasına üyelik için başvuruda bulunurlar.

Bu başvurularında;

Fotoğrafçılar;

Kendi belirledikleri bir tema üzerine üretilmiş 10 adet fotoğrafın dijital halini kısa kenarı 30cm’den kısa olmayacak şekilde 300 dpi çözünürlükte CD, DVD ya da flaş bellekte sekreteryaya teslim edeceklerdir. Varsa eğer,  ülke fotoğrafına katkılarını gösteren CD, DVD, yayın vb. medyaları başvurusuna ekleyebilecektir.

Sinemacılar;

Toplam  iki adet belgesel ve/veya kısa filmle başvuracaklardır. Kısa Filmler ve Belgeseller

CD – DVD ya da flaş bellekte izlenmeye hazır olarak teslim edilecektir.

Düşünsel ve eleştirel çalışmalar yapan ve ilgili konularda kitap, yayın çıkartan kişilerin başvuruları da söz konusu eserleri dikkate alınarak değerlendirilir.

Yönetim Kurulu, başvuruları değerlendirirken, Fotoğraf Değerlendirme Kurulu’ndan (FDK) görüş alır. Yönetim Kurulu uygun ve gerekli gördüğü hallerde, fotoğraf ve sinema camiasında isim ve söz sahibi sanatçı ve akademisyenleri de FDK’ya davet edebilir. FDK 7 kişi ile toplanır ve yönetmeliği de bu yönetmelik ile birlikte yayımlanır.

Nihai kararı ise, başvuru yapan kişinin fotoğraf ve sinema sanatına, dernek faaliyetlerine ve dolayısı ile dernek tüzel kişiliğine olumlu bir katkısı olup olamayacağı yönündeki Yönetim Kurulu kanaati belirler. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde üye adayı ile yüzyüze görüşme talep edebilir.

Dernek Tüzüğü’nün AFSAD’ a üye alımına ilişkin 4. maddesi (a), (b) ve (c) fıkraları uyarınca Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen üyelik başvuru ve kabul koşullarının işleyiş sıralaması ise aşağıdaki gibidir.

1-Kişi üyelik başvurusunda bulunur.

2-FDK değerlendirme yapar.

a-Kişi FDK tarafından yeterli görülmüşse ve Yönetim Kurulu da bu durumu onayladıysa üye kaydedilir.

b)Yetersiz görülürse; başvuru sahibine eksikliklerini tamamlamasına fırsat vermek üzere, 3 aylığına bir portfolyo/ film değerlendirme danışmanı tayin edilir. Portfolyo/film değerlendirme danışmanı, başvuru sahibini, en geç 3 ay içerisinde eserlerinde bir iyileştirme yapabilecek düzeye gelmesini sağlamak üzere gerekli göreceği dernek faaliyetleri ve/veya seminerlerine yönlendirir.

Sonuç, her iki durumda da başvuru sahibine bir hafta içerisinde yazı ile bildirilir.

Başvuru sahibinin eserlerinde yaptığı iyileştirmeler bu 3 aylık sürenin sonunda FDK ve YK tarafından yapılacak ikinci değerlendirme sonucunda da yeterli bulunmaz veya başvuru sahibi bu süre içerisinde gerekli görülen düzeltme ve iyileştirmeleri yeniden sunmazsa, bu durumda dernek tüzüğünün 4. maddesi (c) fıkrası hükümleri uygulanır. Anılan fıkra hükmündeki 12 aylık asgari süre, ilk başvuru tarihinden itibaren işler.

Başvuru sahibi , kendisine bir portfolyo / film değerlendirme danışmanı atanmasını istemediği durumda da aynı koşullar geçerlidir.

  1. c) Portfolyo/ film değerlendirme danışmanları, atölye şefleri, kurs hocaları ve AFSAD üyelerinden atanır.

Kitap ve Yayınlar

Başvuru sahibi yayımlanmış eserini ve/veya çalışmasının yer aldığı yayının bir orijinalini, değerlendirmeden sonra AFSAD kütüphanesine kalmak üzere derneğe teslim eder.

Bu Yönetmelik Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.


Award winning creative agency

We are building for tomorrow because tomorrow is the future and we want to make a contribution to the wonderful digital age that is awaiting us.

Cart