AFSAD SEMİNER VE ASİSTANLARIN EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ

Tanım:

Fotoğraf, sinema ya da diğer sanat dallarında yapılan bir araştırmanın ya da bir birikimin, konunun uzmanı tarafından teorik veya uygulamalı olarak bir müfredat kapsamında temel veya ileri düzeyde sunulmasıdır.  Bu seminerler Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu’nun önerisi ile konusundaki uzman eğitmen ya da eğitmenler tarafından hazırlanır. Temel Eğitim için bu seminerlerin belirli periyodlarda güncellenmesi ve günümüz teknolojik gelişmelerine uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Bu konuyla ilgili çalışma Eğitimden Sorumlu Yönetim Kurulu üyesinin daveti ile Eğitim Kurulu tarafından yapılır.

Amaç:

AFSAD üyelerinin,  seminer (Temel ve İleri Düzey) katılımcılarının toplumsal ve

sanatsal altyapılarının beslenmesini ve güçlenmesini sağlamak ve bu seminerlere katılan asistanların yetiştirilerek Temel Eğitim ve İleri Düzey eğitimlerde yetkinliği sağlanana kadar çalışmalarına destek vermektir. (Asistanların aynı eğitime (örneğin Temel Fotoğraf Eğitimi) en az 6 ders dönemi boyunca ve en az 2 değişik eğitmenle katılması, eğitim sürecini tamamlayan asistanların, dernek dışındaki ücretsiz eğitimlere yönlendirilerek oralarda deneyim kazanması ve bunların geri dönüşlerinin incelenerek en az iki başarılı geri dönüşten sonra eğitmen niteliğini kazanması amaçlanmaktadır. )

Seminerin Oluşumu:

Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde ve/veya üyelerin ve atölye eğitmenlerinin

ihtiyaçları ve önerileri ile Yönetim Kurulu’nun davetiyle ilgili alanda konusunda uzman ve

yetkin bir kişi tarafından verilen eğitimdir.

Ücretli veya ücretsiz olarak Dernek merkezinde düzenlenen seminerler herkese açıktır.

Süre:

Konu ve kapsamına göre değişiklik gösterebilir. Ancak en az bir oturum ile yapılır. En fazla oturum sayısına bir sınır konulmamıştır.


Award winning creative agency

We are building for tomorrow because tomorrow is the future and we want to make a contribution to the wonderful digital age that is awaiting us.

Cart