Seda Usubütün

Sağlık bilimleri, sosyal psikoloji ve klinik psikoloji alanlarında Temmuz 2022’ye kadar Ufuk Üniversitesinde akademisyen olarak çalışmıştır. 2009’dan beri AFSAD’da fotoğraf ve sinema çalışmalarını sürdürmektedir.

AFSAD bünyesinde Cengiz Engin Kompozit Fotoğraf Grubu sergilerinde (2011-2013), AFSAD üye sergilerinde (2012); KA Fotoğraf Geliştirme Atölyesi bünyesinde Ömer Orhun Atölye Sergisi (2013) ve Yalçın Savuran Atölye Sergisi’nde (2015) fotoğraf çalışmaları yer almıştır.

2017’den beri KONTRAST Fotoğraf ve Görsel Kültür Dergisi’nin yayın kurulu üyesidir.

2011’de AFSAD’da başlayan sinema çalışmaları kapsamında, İki Ters Bir Yüz (2011) ve Yangını Unut (2014) isimli iki kurmaca kısa filmi; Ersan Ocak eğitmenliğinde çalıştığı Pencerelerden Yansıyan Bahçeli Sondurak (2016) isimli bir deneme filmi vardır.

SEKANS Sinema Kültürü Dergisi’nde sayı editörlüğü ve sinema yazarlığı yapmaktadır.

AFSAD 8. Uluslararası Katılımlı Fotoğraf Sempozyumu (ÇSM, 2018), David Bate ile Göçmenlerin Fotografik Gerçekliği (VEKAM, 2018) ve Fotoğrafları Konuşturmak (VEKAM, 2019) etkinliklerine organizasyon, Albert Eckstein, Yaşamı ve Anadolu İzlenimleri Sergisi’ne (ÇSM, 2019) sergi tasarımı ve kürasyon katkısı vermiştir.


Award winning creative agency

We are building for tomorrow because tomorrow is the future and we want to make a contribution to the wonderful digital age that is awaiting us.

Cart