Seda Kırılmazkol

1988 İstanbul doğumludur. Üniversite eğitimimi Uludağ Üniversitesi, Fen – Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü’nde tamamlamıştır. Yüksek Lisans eğitimine Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi’nde devam edebilmek için 2013 yılında Ankara’ya yerleşmiştir. Bilkent Üniversitesi’nde İdari Asistan olarak çalışmaktadır.

Fotoğraf çalışmalarına 2014 Yılında AFSAD’da başlamış ve ilk 3 kuru tamamladıktan sonra atölyelere devam etmiştir. İsa Özdemir yönetiminde Fotoğrafın F’leri Atölyesi ile başladığı ve devam ettirdiği “Pazartezi” projesiyle 2016 yılında AFSAD üyesi olmuştur. Cengiz Oğuz Gümrükçü yönetiminde Karanlık Oda çalışmaları yapmıştır. 8. ve 12. ETHOS Ankara Uluslararası Tiyatro Festivallerinde AFSAD’ı

temsilen tiyatro oyunlarını fotoğraflamıştır. AFSAD’da geçirdiği yıllar boyunca 1. Kur Fotoğraf Seminerlerinde Mustafa Ertekin, Cengiz Oğuz Gümrükçü ve Mebrur Hatunoğlu’na asistanlık yapmıştır. Kamuran Feyzioğlu ile KAF Atölye’de bir süre çalışmalarına devam etmiş, asistanlık yapmıştır. AFSAD çatısı altında sergilere katılmıştır.


Award winning creative agency

We are building for tomorrow because tomorrow is the future and we want to make a contribution to the wonderful digital age that is awaiting us.

Cart