Yazışma İlkeleri Yönetmeliği

YAZIŞMA GRUPLARI YÖNERGESİ 

1.     Yazışma Grupları:

Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği(AFSAD) Yazışma Grupları; Yönetim Kurulunun ve üyelerinin, duyuru ve haberleşme amacıyla kullandığı Sosyal Medya Hesaplarını (Instagram-Facebook-Twitter vb.) ve e-mail mesaj gruplarını (afsad-yazisma@ googlegroups.com vb) içerir.

2.     Yazışma Gruplarının Amacı:

AFSAD’ın Sosyal Medya Hesapları ile e mail mesaj gruplarını içeren Yazışma Grupları,  dernek tüzüğünün 2. maddesinde “fotoğraf sanatının toplumsal işlevini gerçekleştirmek, fotoğraf sanatı aracılığıyla kitlelerle bağ kurmak, fotoğraf sanatçılarının tanışma ve dayanışmalarını sağlamak, bir araya toplamak ve onlara yapıt verecek olanaklar hazırlamak,  yapıtlarını değerlendirmek, yapıtların sağlam temellere oturtulması için bilimsel araştırmalar yapmak, sanat kurumlarıyla ortak çalışmalar yapmak, dayanışmaya gitmek” şeklinde belirtilen amaca yönelik olarak oluşturulmuş ve bu amaçla kullanılmaktadır.

3.     Yazışma Gruplarına Üyelik:

AFSAD’a üye olan herkes, dernek sekretaryası tarafından söz konusu yazışma grubuna (afsad-yazisma@googlegroups.com) üye formunda belirtildiği gibi e-mail adresi ile üye yapılır. 

4.     Yazışma Gruplarına Üyelikten ayrılma:

Üyeler, AFSAD yazışma gruplarından ilgili hizmet sağlayıcıların yönergelerini takip ederek çıkabilir. Üyelerin yazışma gruplarından çıkması, AFSAD dernek organlarının Yazışma Gruplarını kullanarak yapacağı duyuru ve bilgilendirmelere karşı sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

5.     Yazışma gruplarında mesaj gönderme kuralları:

a.     AFSAD’ın tüm etkinliklerinde ve haberleşme ortamlarında tüm katılımcılara sevgi ve saygı çerçevesinde samimi, kapsayıcı, barışçıl ve güvenli bir ortam sağlanır. Tehditkâr, saldırgan, iftira, şiddet veya nefret içeren ayrımcı davranışlar ve söylemler kesinlikle kabul edilemez. Tüm üyeler, hem e-mail ortamında hem de sosyal medya platformlarındaki yazışmalarında saygılı bir tutum içinde olmalıdır.

b.     AFSAD Yazışma Gruplarında, fotoğraf alanında üyeleri bilgilendirecek ve ilgilendirecek konular dışında kalan,  derneğin görev ve amaçlarına hizmet etmeyen/aykırı kalan, bireysel boyutta saldırı içeren ve oldukça kişisel nitelik arz eden yazılar grupta paylaşılmamalıdır. Yazışmalar sırasında haber, fikir ve önerilerin ya da verilen yanıtların tek mesajla iletilmesine ve karşı cevap oluşturmayacak içerik ve biçimde dile getirilmesine özen gösterilmelidir. 

c.     AFSAD’ı yasalar karşısında zorda bırakacak biçimde yazışma gruplarında ve sosyal medya platformlarında, toplumun değer yargılarını ve bireylerin kişiliklerini hedef alan, cinsiyet, din, dil, ırk ve siyasi görüş vb. farklılıkları üzerinden kişilere yönelik olarak saldırgan, hakaret, küfür, argo içeren bir dil ile diğer kişi ve kurumlara söz hakkı doğuran bir söylem kullanılamaz.

d.    AFSAD Yazışma Gruplarında, üyelerin 2.el (kullanılmış) eşyalarının satışına yönelik ilanlar hariç her türlü ticari reklam amaçlı yazı, görsel ve işitsel materyal yer alamaz.

6.     Yazışma grubu üyeliğinden çıkarılma:

a.     AFSAD Tüzüğü, Dernekler Kanunu ile bu yönergenin 5.a 5.b. 5d. Maddesinde belirtilen kurallara uymayan yazıları paylaşanlar, üyelerin şikâyet ve bildirimine gerek kalmaksızın Yönetim Kurulu tarafından 3 (üç) ay süre ile Yazışma Grubundan çıkartılır. Bu sürenin sonunda söz konusu üye, AFSAD Sekreteryası’ndan Yazışma Grubuna üye yapılmasını talep edebilir. 2 (iki) defa Yazışma Grubundan çıkartılan üye, bu yönergenin 5.a 5.b. 5d. Maddesinde belirtilen kurallara 3. defa uymaması halinde AFSAD Tüzüğü’nün 7. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından üyelikten çıkarılır. 

 

7.     AFSAD Üyelğinden Çıkarılma: 

a.     Bu yönergenin 5.c.Maddesinde belirtilen kurallara aykırı yazıları paylaşanlar, üyelerin şikâyetine/bildirimine gerek kalmaksızın Yönetim Kurulu tarafından AFSAD üyeliğinden çıkarılır.


Award winning creative agency

We are building for tomorrow because tomorrow is the future and we want to make a contribution to the wonderful digital age that is awaiting us.

Cart