Yazışma İlkeleri Yönetmeliği

 AFSAD Sosyal Medya /

(Instagram- Facebook- Twitter ve Gruplar) Yazışma İlkeleri

Değerli Üyelerimiz

Tüzüğümüzün 2. maddesinde belirtildiği üzere AFSAD olarak amacımız, “fotoğraf sanatının toplumsal                 işlevini gerçekleştirmek, fotoğraf sanatı aracılığıyla kitlelerle bağ kurmak, fotoğraf sanatçılarının             tanışma ve dayanışmalarını sağlamak, bir araya toplamak ve onlara yapıt verecek olanaklar hazırlamak,   yapıtlarını değerlendirmek, yapıtların sağlam temellere oturtulması için bilimsel araştırmalar yapmak, sanat kurumlarıyla ortak çalışmalar yapmak, dayanışmaya gitmektir.” Derneğimizin fotoğraf ve fotoğraf sanatı adına var olduğu akılda tutulmalıdır.

Bu konuda sizlere yardımcı olmak üzere bir rehber hazırladık.

 

            Mesajımı Hangi AFSAD Grubuna Göndermeliyim?

 

 1. Yazılar içerikleri uygunsa AFSAD yazışma (afsad-yazisma@googlegroups.com) grubuna gönderilmelidir. Bu grup sadece üyeleri ilgilendiren konulardaki mesajlar için kullanılır.

 

 1. AFSAD’a üye olan herkes üyeliğin gerçekleşmesinden sonra otomatik olarak AFSAD Yazışma grubuna üye yapılmaktadır..

 

Mesajlarımın Ekindeki Dosyalar Nasıl Olmalı?

 

 1. Mesaj ekleri (fotograf, sunum, ses, video vs) toplam 2 MB’dan büyük olmamalıdır. Eklerin boyutlarının büyük olması düşük kapasiteli internet bağlantısı kullanan üyelerimiz tarafından çok zor açılabilmesine ve servis sağlayıcıların/iş yerlerinin verdiği mesaj kotalarının hızla dolmasına neden olmaktadır.

 

Mesajımı Yazarken Nelere Dikkat Etmeliyim?

 

 1. Üyelerimiz mail hesabı aldıkları hizmet sağlayıcı firmaların (Google, Yahoo vb) sistemlerinde oluşturdukları kullanıcı profillerindeki eksik bilgileri (özellikle Ad, Soyad) tamamlamalıdır. Bu sayede AFSAD yazışma gruplarına gönderilen mesajların başlıklarında “Gönderen Adı ve Soyadı” tam olarak görülebilecektir. Üyeler AFSAD Yazışma Grubuna ve diğer gruplara gerçek adları ile üye olabilirler.

 

 1. AFSAD yazışma gruplarına gönderilen mesajların mutlaka imzalı (yazının altında gönderen kişinin tam Adı ve Soyadı) olmasına özen gösterilmelidir.

 

 1. AFSAD yazışma gruplarına gönderilmek üzere hazırlanan mesajlara, içeriğine uygun bir konu başlığı mutlaka eklenmelidir. Dünya genelinde konusu olmayan bir mesajı açmak bilgisayarlarımızdaki bilgilerin güvenliği açısından sakıncalı olarak değerlendirilmekte hatta bazı kurumlar/şirketler ve servis sağlayıcılar geliştirdikleri e-posta filtreleri ile bu tip mesajları gereksiz/tehlikeli mesajlar klasörüne yönlendirmektedir. Bu durumda göndereceğiniz mesajın üyeler tarafından zamanında okunması mümkün olamayabilmektedir.

 

 1. Yazılan mesajlarda Türkçe dil bilgisi ve imla kurallarına en üst düzeyde dikkat etmek gereklidir. Bu, yazılarımızın doğru anlaşılması için en temel şarttır.

 

 1. AFSAD’ın tüm etkinliklerinde ve haberleşme ortamlarında tüm katılımcılara sevgi ve saygı çerçevesinde samimi, kapsayıcı, barışçıl ve güvenli bir ortam sağlanır. Tehditkâr, saldırgan, iftira, şiddet veya nefret içeren ayrımcı davranışlar ve söylemler kesinlikle kabul edilemez. Tüm üyeler birbirlerine hem etkinlikler sırasında hem mail ortamında hem de sosyal medya platformlarındaki yazışmalarında saygılı bir tutum içinde olmalıdır.

 

 1. Her ne kadar yazılı bir kural olmasa da İnternet ortamında mesaj gönderirken büyük harflerle yazmak bağırmak olarak algılanabilmektedir. Dolayısıyla yazım kurallarına göre yazılmış bir yazı gereksiz tartışmaların önüne geçmek için de önemlidir.

 

 1. Bir başka kaynaktan gelen ve AFSAD yazışma gruplarına iletilen (Forward edilen) mesajlarda üstteki ve mesaj sonundaki gereksiz bilgileri temizlemek yazıyı okumayı kolaylaştırmaktadır.

 

 1. İletilen (Forward edilen) mesajlarda önceki adreslerin silinmesi, mesajın geldiği gibi iletilmemesi gerekir.

 

 1. Yollayan kişi mutlaka bir satır dahi olsa bu mesajı neden yolladığına dair not yazmalıdır. Zira iletilen mesaj AFSAD yazışma gruplarında paylaşılmak üzere yazılmamış olabilir. Kısa bir önsöz okuyucunun işini kolaylaştıracak, yazının daha çok anlaşılır olmasını sağlayacaktır. Öte yandan, iletilen (Forward edilen) mesajların Subject/Konu kısmında anlaşılır kısa ve konuyu açıklayan bir yazı yazıldığından emin olmak gerekmektedir.

 

 1. Paylaşılan bir web sitesi adresinin ya da bilgisinin, ne olduğuna dair kısa bir bilgi subject/konu alanına ve mesajın başına önsöz olarak mutlaka yazılmalıdır.

 

 1. Yazışma gruplarımızın resmi yazışma dili olan Türkçe dışında bir dilde yazılmış mesajların olabildiğince az ve eğer sadece AFSAD yazışma grubu okuyucularının ve AFSAD üyelerinin ilgisini çekecekse paylaşılması gerekmektedir. Böyle bir durumda ilgili yazının ve mesajın konusunun Türkçe tercümesi mutlaka yazının başında ve konu alanına eklenmelidir.

 

 1. Gönderilen mesajların kısa, anlaşılır, sade bir dil ile yazılmasına, başka kaynaklardan elde edilen gereksiz dosyaların ve eklentilerin (attachments) gönderilmesinden olabildiğince kaçınılmasına özen gösterilmelidir. Çoğu zaman gönderilen bu tür mesajlar hemen herkesin kolaylıkla ulaşabildiği, takip edebildiği bilgilerden oluşmaktadır. Bunun yerine ilgili link/adres kısa bir açıklama eşliğinde gruba gönderilebilir ve arzu edenlerin faydalanması sağlanabilir.

 

 1. E-posta gönderirken konuşma dili kullanmanın bazı temel sakıncaları vardır. Konuşurken doğru anlaşılmamıza yardımcı olan ses tonu, vurgulama, vücut dili, mimik gibi unsurları yazılarımıza aktaramadığımız için konuşur gibi yazdığımızda nasıl anlaşılacağımızın inisiyatifini tamamen karşımızdaki kişi veya kişilere bırakmış oluruz. Gereksiz tartışmalardan uzak durmak için mesajlarımızı yazarken bu konuyu göz önünde bulundurmakta fayda vardır.

 

Mesajımın İçeriği Hakkında Nelere Dikkat Etmeliyim?

 

 1. Fotograf ve/veya AFSAD yazışma grupları üyelerini ilgilendirecek konular dışındaki konularda, AFSAD misyon ve amaçları dışında kalan, takip eden üyeleri sıkan, yoran konularda yazılan yazılar grupta mümkün olduğunca az paylaşılmalı hatta çok elzem değilse paylaşılmamalıdır. Yazışmalar sırasında haber, fikir ve önerilerin ya da verilen yanıtların tek mesajla iletilmesine özen gösterilir. Buradaki amaç grup üyelerinin yüklü mesaj trafiğinin önüne geçmektir.

 

 1. AFSAD’ı yasalar karşısında zor durumda bırakacak, toplumun ve bireylerin değer yargılarını hedef alan, diğer kişi ve kurumlara söz hakkı doğuracak yazılar AFSAD gruplarının tüm sosyal medya platformlarında ötekileştirici (Cinsiyetçi, türcü, üstenci,ırkçı, yaşçı, iftiracı) hakaretvari söylemler ve saygısız ve/veya saldırgan dil kullanımına tolerans gösterilmez. Bu tür yazılar AFSAD yazışma gruplarında paylaşılmamalıdır.

 

 1. Reklam, ticari, spam, hakaret, küfür gibi söylemleri içeren veya çağrıştıran mesajlar gruplara gönderilmemelidir.

 

Bir Üyemizle İlgili Önemli Bir Konuda Diğer Üyeleri Nasıl Bilgilendiririm ?

 

 1. Üyelerimizin üzüntü ve mutluluklarını paylaşmak, AFSAD üyelerini konu hakkında doğru bilgilendirmek YK’nun önemli bir görevidir. Bu konuda yönetim kurulu üç aşamalı bir yaklaşım tavsiye etmektedir:
  1. Bir üye kendisi, bir yakını veya bir başka üye hakkında önemli bir gelişmeyi (örneğin; kazanılan başarı, ödül alma, imza günü, üyelerimizin dernek dışındaki etkinlikleri, vefat, hastalık vb.) sekreterya@afsad.org.tr  adresine detaylı bir mesaj göndererek veya AFSAD sekreteryasını arayarak yönetim kuruluna iletir.

 

 1. Yönetim kurulu aynı gün içerisinde bu bilgiyi duyuru haline getirip yazışma grupları aracılığı ile AFSAD üyelerine duyurur. Bu duyuru içerisinde ilgli üyenin veya bir yakınının iletişim bilgileri de paylaşılır.

 

 • Böylece YK duyurusu ile konudan haberdar olan diğer üyeler doğrudan ilgili üye ile irtibata geçip duygularını paylaşabilirler.

 

Memnuniyet, Öneri veya Şikayetimi Yönetim Kuruluna Nasıl İletirim?

 

 1. AFSAD üyesi olan her birey AFSAD’daki işleyiş, yaklaşım ve süreçlerle ilgili görüşlerini yönetim kurulu ile paylaşmak isteyebilir. Böyle bir durumda YK iki alternatif önermektedir:
  1. Yönetim kurulu toplantısına bizzat katılarak ve

 

 1. Yazılı olarak afsadyonetim@afsad.org.tr  e-posta adresine mesaj göndererek.

 

Bu sayede üyeler görüşlerini yönetim kuruluna kolay ve hızlı bir biçimde iletebilirler. Bu adrese ulaşan iletiler günlük olarak takip edilmekte ve gereken planlamalar YK tarafından yapılmakta, gerekiyorsa ilgili üye ile temasa geçilmektedir. AFSAD’daki işleyiş ve süreçlerle ilgli her türlü memnuniyet, öneri veya şikayet bu adrese mesaj göndererek yapılabilir.

 

Gruba dahil olmak isteyen yeni katılımcılara ilkeler okutularak kabul ettiğinin beyanı alınır. Mevcut          üyelerin de kabul ettiği varsayılır, kabul etmeyen üyenin sosyal medya, yazışma, haberleşme ve     paylaşım gruplarından ayrılması beklenir.

 

AFSAD Web: www.afsad.org.tr

Facebook https://www.facebook.com/afsad.fotograf

Instagram https://www.instagram.com/afsad__/

Twitter https://twitter.com/afsad_org_tr

Youtube https://www.youtube.com/channel/UC-jhXgV0mSXXV-Iheoxx0MQ


Award winning creative agency

We are building for tomorrow because tomorrow is the future and we want to make a contribution to the wonderful digital age that is awaiting us.

Cart