ETKİNLİKLER

PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ VE PROJE DESTEK KAYNAKLARI SEMİNERİ

Kategoriler:

Açıklama

PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ  VE  PROJE DESTEK KAYNAKLARI SEMİNERİ

Eğitimin Amacı: Proje hazırlama, yürütme ve yönetim kapasitesini arttırarak, ulusal ve uluslararası proje fonu sağlayan kuruluşların fon kaynaklarından daha fazla yararlanılmasını sağlamak.

Proje Döngüsü Yönetimi (Project Cycle Management-PCM) eğitimlerinde genel olarak; proje hazırlama yöntemi olarak AB ve diğer uluslararası fon kaynaklarının tercih ettiği Proje Yönetim Döngüsü ve Mantıksal Çerçeve yaklaşımı baz alınmaktadır. PCM mantığına uygun hazırlanan eğitim içeriğinde bir projenin fikir aşamasından projeleştirme aşamasına kadar olan süreçler ele alınır. Bu kapsamda eğitim; proje döngüsü yönetimi mantığı, sorun analizi, paydaş analizi, hedef analizi, strateji analizi, mantıksal çerçeve matrisi, faaliyet planı ve bütçe hazırlama, fon kaynakları ve hibe programları ile bunların başvuru formlarının anlatılması başlıklarını içerir. Düzenlenen eğitimde bu yaklaşım uygulanmaktadır.

Eğitimin Hedefi: Eğitime tam katılım sağlayan kişinin Proje Döngüsü Yönetimi sonrasında fikirden proje yazmaya giden tüm aşamaları (proje döngüsü yönetimi mantığı, sorun analizi, paydaş analizi, hedef analizi, strateji analizi, mantıksal çerçeve matrisi, faaliyet planı ve bütçe) bilmesi, genel olarak fon ve hibe programları ile bunların başvuru formlarına aşına olması ve kendi proje fikrine uyan kaynakları nasıl takip edeceği konularında bilgi sahibi olması hedeflenmektedir.

Eğitimin İçeriği/Program:

 • Proje nedir?
 • Projenin tarihçesi
 • Bir projede bulunması gereken özellikler nelerdir? (Her fikir proje midir?)
 • Neden proje yaparız?
 • Proje yönetimi nedir?
 • Proje döngüsü ve proje döngüsü yönetimi nedir? (Proje yönetiminin temel özellikleri, faydası nedir?)
 • Mantıksal çerçeve yaklaşımı nedir? (Aşamaları nelerdir)
 • Mantıksal çerçeve matrisi nedir?
 • Mantıksal çerçeve tablosu nasıl doldurulur? (Sorun analizinden MÇM ne olan süreç)
 • İzleme-değerlendirme-denetim nedir?
 • Projelerde risk ve kısıtlar nelerdir?
 • Projelerde en çok görülen eksiklikler nelerdir?
 • Ve örnekler…
 • Ve finansal destek kaynakları

Eğitimin Süresi: Toplam 18 saat

 

Katılımcı Sayısı: Minimum 10- Maksimum 20 kişi

 

 

Eğitim Tarihleri:

 

Gün Saat
7 Kasım Pazartesi (3 saat) 18.00-21.00
10 Kasım Perşembe (3 saat) 18.00-21.00
14 Kasım Pazartesi (3 saat) 18.00-21.00
17 Kasım Perşembe (3 saat) 18.00-21.00
19Kasım Cumartesi (6 saat) 11.00-18.00
Toplam: 18 saat

 

 

EGİTMEN: Dr. Nejla Can Güler

Trabzon doğumlu olup, Gazi Üniversitesi İktisat Anabilim Dalında İktisat Doktorası yaptı. Doktora tezini; “Türkiye’de Sağlık Sektöründe Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Faaliyetlerinin Gelişimi ve Bunların Bilim Politikası Açısından Değerlendirilmesi (Dünyada, AB’de ve Türkiye’de Ar-Ge faaliyetleri)” konusunda hazırladı. Kişisel gelişimi için ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarda çeşitli eğitimler aldı, kazandığı yurtdışı bursu ile İngiltere ve Belçika’da eğitim aldı. Halen bir kamu kurumunda Avrupa Birliği Uzmanı olarak  çalışmakta. 2010 yılından beri çalıştığı Kurumda Proje ve Ar-Ge faaliyetleri konularını yürütmekte, çalışmalar yapmaktadır. Uzmanlık alanı; Sağlık alanı AB mevzuatı ve mevzuat çalışmaları, proje hazırlama ve proje kaynakları, Ar-Ge proje hazırlama ve destek (TÜBİTAK, AB, Kalkınma Bakanlığı, Kalkınma Ajansları vb.) kaynaklarıdır. Proje yazma, yürütme ve değerlendirme tecrübesine sahip olan Güler’in, bu alanda çeşitli yayın ve çalışmaları mevcuttur. Ülke genelinde 1998 yılından beri birçok seminer ve eğitim vermekte ve yazdığı projelere aldığı desteklerle çeşitli projeler yürütmektedir.

 

Konuyla İlgili olarak;

 

Verdiği Eğitim, Kurs ve Seminerler

 

2022                Proje Döngüsü Yönetimi ve Destek Kaynakları                 Ankara Şehir Hastanesi (8 adet)

2022                Proje Döngüsü Yönetimi ve Destek Kaynakları                 Sağlık Bilimleri Ünv. SMYK (akademisyenler)

2021-2022      Proje Döngüsü Yönetimi ve Destek Kaynakları                  Samsun ve Manisa

2020+…           Proje Geliştirme ve İzleme Dersi                                           Sağlık Bilimleri Ünv/SBF

2019-2020      Proje Yazma ve Yürütme Eğitimi                                           Sağlık Bakanlığı ABDIGM

2019                Proje Önerisi Hazırlama ve Yürütme Semineri                   AFSAD

2018                Proje Önerisi Hazırlama ve Yürütme Semineri                   AFSAD

   2016-     2017    Ulusal ve Uluslararası Ar-Ge Destek     Programları ve Proje Önerisi Hazırlama Eğitimi                14 İl Merkezli 81 İl katılımlı
2016-2017 Projelere Yönelik Finansal Kaynaklar

 

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu (5 Eğitim programı)
2000-2016 Projelere Yönelik Finansal Kaynaklar Sağlık Bakanlığı-SAGEM (81 il kurumları, Üniversite vb. kurumlar)
2015 Projelere Yönelik Finansal Kaynaklar ve Proje Hazırlama Türkiye Halk Sağlığı Kurumu (Halk Sağlığı Laboratuvarları)
2014 Ulusal ve Uluslararası Ar-Ge Proje Destekleri Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hemşirelik Bölüm Başkanlığı
2013 Düzenleyici Etki Analizi Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE)
2013 Ulusal ve Uluslararası Ar-Ge Proje Destekleri Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
1998-2003 Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri Sağlık Bakanlığı (81 il kurumları)
1998-2003 Proje Hazırlama ve Proje Kaynakları (AB) Sağlık Bakanlığı (81 il kurumları)

 

 

Katıldığı Kurs ve Seminerler

         
Tarih Eğitimin Türü / Konusu Süre Eğitimin Yeri Eğitimi Veren/Düzenleyen Kurum
2019

2015

Proje Döngüsü Yönetimi

Araştırma Teknikleri

2 gün

3 gün

Ankara

Ankara

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler GM

Yıldırım Beyazıt Ünv./SB

2015 TÜBİTAK-ARDEP Ulusal Ar-Ge Destekleri ve HORIZON 2020 Programı Eğitim Semineri 2 gün Ankara TÜBİTAK

Sağlık Bakanlığı

2015 Ölçme Değerlendirme Teknikleri 2 gün Ankara Gazi Üniversitesi/SB
2015 Müzakere ve İkna Becerileri 1 gün Bolu İzgören Akademi
2014 Uygulamalı Ar-Ge ve İnovasyon, Ar-Ge Proje Hazırlama Eğitimi

 

5 gün Ankara Ankara Kalkınma Ajansı
2014 Ulusal Akademik Ar-Ge Destek Programları ve Proje Önerisi Hazırlama Eğitimi 1 gün Ankara TÜBİTAK
2014 Proje Hazırlama ve Yönetme Eğitimi 5 gün Ankara Ankara Kalkınma Ajansı
2013 Proje ve Performans Yönetimi 6 gün Ankara Uzaktan Eğitim/SB
2013 Kişisel Gelişim İletişim Eğitimi 4 gün Ankara Uzaktan Eğitim/SB
2013 Ar-Ge ve Proje Kaynakları Eğitimi 2 gün Ankara Sağlık Bakanlığı
2011 Temel Proje Yönetimi 5 gün Ankara Proje Management İnstitute
2006

2009

2010

AB Mali Kaynakları ve Proje Süreç Yönetimi Eğitimi 5 günlük Ankara Avrupa Birliği Bakanlığı,

Sağlık Bakanlığı

Kapsam değişik olmak üzere 3 eğitim

 

 

 

Proje Çalışmaları

 

2020-22            Kurumsal projeler hazırlama çalışmaları

2019

2018

2017

 

2017

Küratörlük Eğitimi Projesi, Ankara Kalkınma Ajansı (Proje yazımı ve yürütme) (AFSAD adına)

Eğitici Eğitimi Projesi, Ankara Kalkınma Ajansı (Proje yazımı ve yürütme) (AFSAD adına)

AFSAD 8th Photo Symposium and the Photo Events collaborated with international partners (ABD Hibe Programı) (proje yazımı)

AFSAD Uluslararası 8. Fotoğraf Sempozyumu: “GÜNCEL SANAT VE FOTOĞRAF” (Kültür ve Turizm Bakanlığı-Tanıtım Fonu Desteği) (proje yazımı)

2015-16 Turizm Şehri Ankara’nın Tarihi, Kültürel ve Doğal Güzelliklerinin Araştırılması ve Fizibilitesinin Yapılarak Fotoğraflanması, Ankara Kalkınma Ajansı (AKA)-Mali Destek Programı (Proje yazımı ve yürütme)
2015 Fikirden Sunuma Fotoğraf Sergisi ve Küratörlük Projesi, Ankara Kalkınma Ajansı (Proje yazımı)
2015 Unesco Tarafından Kabul Edilen Somut Olmayan Kültürel Mirasımızın Belgelenmesi, Tanıtımı Ve Bilinirliğinin Artırılması Projesi, İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi (proje yazımı)
2015 Trabzon İli Çaykara Ve Dernekpazarı İlçelerinde Kaybolmakta Olan Kültürel Varlıklarımızın Toplanması, Korunması Ve Tanıtımı” Projesi, İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi (proje yazımı)
2014 Ar-Ge ve İnovasyon, Ar-Ge Projesi Hazırlama Eğitimi Projesi, Ankara Kalkınma Ajansı (Proje yazımı ve yürütme)
2013 Proje Hazırlama ve Yönetme Eğitimi Projesi, Ankara Kalkınma Ajansı (Proje yazımı ve yürütme)
2009-2013 TÜBİTAK Projeleri, Kalkınma Bakanlığı, AB Ulusal Ajans ve Kalkınma Ajanslarına yazılan projelerde yer alarak proje yazımına destek olmaktayım.

 

Katkı Sağladığı Kurs, Seminer ve Çalıştaylar

 

2022                Proje Geliştirme Kapasitesini artırma Çalıştayı, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı

2016-2017 Ulusal ve Uluslararası Ar-Ge Destek Programları ve Proje Önerisi Hazırlama Eğitimi, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü
2015 Proje Yönetim Eğitimi Programı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
2015 Sağlık Bilimlerinde Ar-Ge Projeleri Bilgilendirme Semineri, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
2015 Sağlık Bilimleri Alanında Ar-Ge Proje Önerisi Hazırlama Uygulama Eğitimi, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
2015 Sağlık Alanı Ar-Ge Faaliyetleri ve Ar-Ge Yapılanma Süreci Çalıştayı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
2014 Sağlık Bakanlığı Ar-Ge Faaliyetleri İçin Öncelik Belirleme Çalıştayı, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü
2014 Sağlık Bilimlerinde Ar-Ge Projeleri Bilgilendirme Semineri, İzmir İli Kuzey Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
2013 Ar-Ge ve Proje Kaynakları Eğitimi, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü
2011 Ar-Ge 2. Çalıştayı: Sağlık Araştırmalarında Kaynak Geliştirme, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü

 

Katılım Sağladığı Kongre, Çalıştaylar

 

2022       Proje Geliştirme Kapasitesini artırma Çalıştayı, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı

2014 Sağlık Bakanlığı Ar-Ge Faaliyetleri İçin Öncelik Belirleme Çalıştayı, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü
2014 V. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, Sağlık Bakanlığı
2014 II. Sağlık Ekonomisi Kongresi, SEPD
2014 Sağlık Teknolojisi Değerlendirme 1. Yıllık Toplantısı, Sağlık Bakanlığı
2013 Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi (USES) Çalışmaları İnovasyon Çalıştayı, Sağlık Bakanlığı
2011 Medikal İnovasyon Platformu (Mediplat) Çalıştayı, Hacettepe Üniversitesi

 

 

 

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ VE PROJE DESTEK KAYNAKLARI SEMİNERİ” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Award winning creative agency

We are building for tomorrow because tomorrow is the future and we want to make a contribution to the wonderful digital age that is awaiting us.

Cart