Anasayfa Etkinlikler Kontrast Sergiler Üye Portfolyoları Hakkımızda  

 
 

FOTOĞRAF, SANAT VE ESTETİK SEMİNERİ


Seminer Eğitmeni: Erol Bektaş

Seminer Eğitmen Yardımcısı: Eda DURAL PERKSOY

Seminer Başlama ve Bitiş Tarihi: 20 Ekim 2016 – 08 Aralık 2016 (Sekiz hafta, 16 saat)

Seminer Çalışma Günü ve Saati: Perşembe, 19.00-21.00

Konu-1

Fotoğrafın, Sanatın ve Estetiğin Temel Kavramları;

Bu Kavramların Fotoğraf Üretimindeki Yapıcı ve Anlam Yaratıcı Etkileri

Konunun Ayrıntıları

Estetiğin, Sanatın ve Fotoğrafın Temel Kavramları; Bu Kavramların Yapıcı ve Yaratıcı Etkileri,

Uygulama Yöntemleri

Fotoğrafın temel kavramları nelerdir?

Estetik nedir?

Sanat nedir?

Estetiğin, sanatın özü ve bu kavramların fotoğrafla ilişkileri

Sanatın ve estetiğin temeli: imge; sanatta ve fotoğrafta imge yaratma, fotoğrafta yaratıcılık

Sanatta-fotoğrafta içerik, biçim, konu ve tema

Fotoğrafta yüzey düzenlemenin (kompozisyonun) temel kavramları ve imge

Fotoğraf sanat mıdır? Fotoğraf nasıl sanat olur; (teknikten sanata evrilme süreci nasıl gerçekleşir)?

Estetik, sanat ve fotoğrafta ‘Güzel’ kavramı ; ‘Güzel’in özü; ‘Güzel Fotoğraf’, ‘Güzelin Fotoğrafı’ yada

‘Fotoğrafta Güzel ve Çirkin’

Estetik-sanat ve yaratıcı fotoğraf; fotoğrafın ve fotoğrafçının dili, fotoğrafın anlatım olanakları ve

yöntemleri: başarılı fotoğrafçı olmanın anahtarı

Sanatta ve fotoğrafta simgeler; simgelerle anlatım, simgelerin anlatım gücü ve etkisi

Estetik ve Fotoğraf Alanları

Manzara fotoğrafı ve estetik (özellikle “manzara” kavramı, manzara fotoğrafının temel unsurları,

manzara fotoğrafının “altın kuralları” ve estetik)

Mimari, makro-yakın çekim, belgesel, portre fotoğrafı ve estetik


Amaç

Seminerin genel ve öncelikli amacı, fotoğraf etkinliklerinin sanat ve estetik kavramları ile

bütünleşmesini sağlamaya, fotoğraf etkinliğini bu kavramlar ışığında yürütmeye çalışmaktır.

Seminer çalışmalarının özel amacı, her seminer katılımcısının bağımsız fotoğraf üretebilecek düzeye

ve yetkinliğe ulaşması için gerekli kavramlarla donanmasına yöneliktir.

Seminer süresince, katılımcılarla çeşitli uygulamalar yapılacaktır.

Seminer sonunda, katılımcılara “Seminer Katılım Belgesi” verilecektir.