Anasayfa Etkinlikler Kontrast Sergiler Üye Portfolyoları Hakkımızda  

 
 

FOTOGRAF SANATINDA KOMPOZİSYON, IŞIK VE RENK

FOTOGRAF SANATINDA KOMPOZİSYON, IŞIK VE RENK  ATÖLYESİ

Eğitmen: Taner Kıral

 
Başlangıç Tarihi : 14 Ekim 2014 Salı 19.00-21.00
 
Kompozisyona  sanatsal yaklaşım
( İyi kompozisyon,  fotografik  görme, üniform düşünce, sadelik, karmaşıklık, vb.)
Kompozisyon öğeleri, anlam ve önemleri
(Kontrast ve ton, çizgi, form, kontrast ve duygu, fotoğrafa mood kazandırmak, desen,denge, hareket, doku, pozitif- negatif uzay, kamera pozisyonu)
Görselleştirme
Işık
(ışığa bakış, ışığı doğru görme, ışık-form ilişkileri, ışık tipleri ve kalitesi, ters kare kanunu)
Renk
(renk küresi, renk kompozisyonu, renk ve duygular, renk kontrastı ve ton, ışık ve renk kontrolü, öznellik ve renk mood'u)
Sanatsal dürüstlük
(sanat, iletişim ve kişisel dürüstlük, fotografik realizm, soyutlama ve sanat, güzel sanat olarak fotoğraf, soyutlamanın gücü)
Fotoğrafın gücü
Yaratıcılık üzerine düşünceler
Kişisel felsefeye yaklaşım
Kişisel bir tarz yaratma
Fotoğrafın sunulması
 
AMAÇLANAN KAZANIMLAR  :
1)Düşünce,duygu ve hayal gücünün fotoğraf yoluyla etkin biçimde ifade edilebilme yollarının araştırılması
2)Görme ve  fotografik görme yollarının araştırılması
3)Kompozisyon, ışık ve renge sanatsal yaklaşımların araştırılması

YÖNTEM  :
1)Kompozisyon,ışık ve rengin sanatsal fotoğrafta yeri ve öneminin çağdaş literatür ışığında aktarılması,
Katılımcıların da teorik sunuşlarla katkılarının sağlanması,
2)Teorik konularla ilgili olarak sunulacak örnek fotoğrafların incelenmesi,
3)Katılımcıların verilecek ödev fotoğraflarının atölyede değerlendirilmesi
4)Atölye olarak yapılacak gezilerde uygulama çekimleri yapılması ve sonuçlarının değerlendirilmesi
5)Dönem  sonu Atölye Sergisi açılması, olanaklara göre bir katalog bastırılması.